Programma

“Lange termijn actieplan + flow + daadkracht;
kortom ik ben weer regisseur van mijn leven”

Actie en diepgang in een kleine groep
Door de unieke combinatie van achtergrond en ervaring van de trainers, wordt een training aangeboden gebaseerd op verschillende methodieken en tools die zijn samengevoegd tot een krachtig en samenhangend geheel. Elke training werkt u met praktische handvatten en ontvangt u een hand-out ter verdieping. U bepaalt zelf de gewenste diepgang.

Werkwijze – concreet aan de slag: tijdens het programma gebruiken de trainers diverse werkvormen en ondersteunende materialen: herkenbare praktijkervaringen, schrijfopdrachten, praktische oefeningen (inbreng van praktijkervaring) en film/muziekfragmenten ter inspiratie en die u inzicht geven.

1. Uw sterkte – dagdeel 1
Het begint bij het (h)erkennen van uw sterke eigenschappen, zodat u deze kunt inzetten om uw doel te bepalen en behalen. De meeste mensen willen snel naar het doel, maar het leggen van de juiste basis is van cruciaal belang.

“Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe”
Abraham Lincoln

Deze training is gebaseerd op de kernkwadranten van Ofman. Deze brengen uw talenten, ontwikkelpunten en gevoeligheden in kaart. Om deze effectief in te kunnen zetten, leert u eveneens op welke manier u de omgeving kan beïnvloeden; waar gaat uw aandacht naar uit en wat heeft u los te laten?

Resultaat: u heeft inzicht in uw sterke en zwakke eigenschappen en ervaart hoe u deze eigenschappen in kunt zetten om uw persoonlijke doel te bereiken.

2. Uw persoonlijke doel – dagdeel 2
Deze training ondersteunt u in het bepalen wat u echt wilt en welke waarden voor u van belang zijn. Door uw doel in vrijheid te kiezen, te bepalen of u met de juiste dingen bezig bent en van daaruit te handelen, realiseert u eerder datgene wat u wilt.

If you can dream it, you can do it”
Walt Disney

Deze training onderzoekt u uw eigen waarden en leert u prioriteiten stellen en te houden. Bent u met de juiste dingen bezig? Dit als opstap om uw doel te concretiseren.

Resultaat: u heeft inzicht in uw eigen waarden en leert prioriteiten stellen.

3. En nu actie! – zet uw krachtige stap naar verandering – dagdeel 3
Als u weet waar u staat en waar u naartoe wilt, bent u halverwege. Vervolgens maken we een concreet stappenplan met de opgedane inzichten van het timemanagement-model.

“Action is the foundational key to all success”
Pablo Picasso

Na deze training heeft u een concreet plan van aanpak uitgewerkt, om -bewust van uw persoonlijke kracht en ontwikkelpunten- dichter bij uw eigen dromen/idealen te komen.

Resultaat: u kunt vanwege uw focus meteen na de training aan de slag.

U kunt hier een brochure downloaden (training van oktober en november 2013).

 

Copyright © 2013 CoCoMecontact Algemene Voorwaarden